Is mijn inbound al verwerkt? Is mijn inbound al verwerkt?

Is mijn inbound al verwerkt?

Dit kan je terugvinden in het WMS onder het kopje “Inbounds”, aan de hand van de verschillende statussen kan je zien in hoeverre je inbound is behandeld:

  • Status Announced, wanneer de inbound op ‘announced’ staat betekent dit dat we nog niet begonnen zijn met de verwerking van de inbound. Dit kan ook betekenen dat de inbound nog niet bij ons Warehouse is aangekomen.
  • Status Processing, wanneer de inbound op ‘processing’ staat zijn wij bezig met het verwerken van de levering.
  • Status Completed, wanneer de inbound op ‘completed’ staat is de levering verwerkt en zijn de goederen op voorraad genomen.